9.A (2016/2017)

Slávnostná rozlúčka v júni 2017

Dňa 22.júna 2017 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi deviatakmi. Žiaci pozvali na slávnosť všetkých učiteľov, ktorí ich učili počas celých deviatich rokov. Samozrejme nechýbali aj rodičia. Pani riaditeľka a pani učiteľka triedna sa v príhovore so žiakmi rozlúčili s krásnymi slovami, ktoré chytili každého prítomného za srdce. Za rodičov sa učiteľom poďakovala pani Chandogová. Jej slová dojali učiteľov k slzám. Mladší žiaci z ôsmeho ročníka zaspievali na rozlúčku krásnu pieseň Halellujah. Prítomní sa postupne k nim pridávali a nádherná melódia a spev postupne zaplnili celú miestnosť. Deviataci sa prihovorili ku každému učiteľovi s milými slovami a vtipnými poznámkami z ich vyučovacích hodín a školských akcií, ktoré vyvolali úsmev na všetkých tvárach. Po podpísaní sa do kroniky, žiaci predstavili svoje tablo a slávnostne ho odovzdali pani riaditeľke na pamiatku. Na záver žiaci obdarovali učiteľov darčekmi a nádhernými kvetmi. 

foto z akcie tu
Comments