6.B (2012/2013)
19.marca sme na fyzike pracovali v projektoch, ktoré si pre nás pripravili naši žiaci s popisom a vysvetlením fyzikálnych javov...


Z hodiny fyziky:)


Zo života triedy
Z archívu aktivít našej triedy: