7.A (2012/2013)
Spolu s našou triednou sa nám podarilo v rámci literatúry a dramatickej výchovy
 aj úspešnú show - divadelné predstavenie zo života triedy s názvom Deti deťom:

predstavenie, 4. júna 2013


  • Prezentácia  projektu (scénické pásmo) - Deti deťom o deťoch pre žiakov školy  (4.jún 2013)     
  • Deň Zeme a konferencia dievčatá 7.A (24.- 25.4.2013)
  • Návšteva knižného veľtrhu Bibliotéka (9.11.2012)
  • Predvianočné sústredenie v Kremnici (13. - 16.12.2012)
  • Energia zblízka, (21.9.2012),
.