Triedy‎ > ‎8.A‎ > ‎

6.A (2016/2017)

  • Škola v prírode - Duchonka tu 
  • Lednice tu
  • EnvirOtázniky tu
  • Dajme odpadu druhú šancu na život tu
  • Svetový deň vody tu
  • Hviezdoslavov Kubín tu
  • Výchovný koncert FACELOOK tu
  • Školské kolo PYTAGORIÁDY tu
  • Svetový deň zvierat tu
  • Exkurzia - veterné mlyny a čokoládovňa tu
Comments