Triedy‎ > ‎7.B‎ > ‎

4B (2015/2016)

Rozlúčka s I. stupňom
Slniečko nás vítalo, keď sme prvý raz prekročili prah školy a so slniečkom sa lúčime s prvým stupňom...ŠvP Borová Sihoť tu

Návšteva knižnice
V máji sme navštívili knižnicu na Tomášikovej ulici. S pani knihovníčkou sme sa rozprávali o  povestiach, bájkach. 
Environmentálna výchova - zvieratká
Vrámci environmentálnej výchovy k nám do triedy zavítali zvieratká - žabky, mloky, rak, korytnačka, užovka. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií o ich živote.Výlet - Kittsse
Dňa 18.3.2016 sme navštívili čokoládovňu v Kittsse. Pozreli sme si krátky dokument o jej vzniku, čo všetko vyrába a potom nasledovala prehliadka priestorov fabriky. Výhra s maskotom Tripsy
Zapojili sme sa do súťaže o najkrajšiu vyzdobenú vianočnú triedu a uspeli sme :) Získali sme prvé miesto a boli sme odmenení praktickými cenami, ktoré nám priniesol maskot Tripsy.


Vianočný bazár
Na vianočnom bazáre sme aj my podporili dobrú vec a zároveň sme získali pekné darčeky pre seba a svojich blízkych.Mikuláš
Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš s anjelom a čertom.
Environmentálna výchova
Dopravná výchova
Pani policajtka nám rozprávala o nebezpečenstve, ktoré nám hrozí pri železničnej trati, elektrických vedeniach, hovorila nám aj o ďalších nebezpečenstvách, ktoré hrozia deťom pri hrách na nesprávnych miestach.Svetový deň zvierat
Pri príležitosti Svetového dňa zvierat sa uskutočnila na škole zbierka. Deti priniesli granule rôzneho druhu, hračky, konzervy, deky, vankúše, maškrty, vôdzky a iné. Na I. stupni zbierali po všetkých triedach tieto veci práve "hliadka" z našej triedy.


Hravo a zdravo

V piatok 16.10. sme sa zapojili do svetového dňa výživy projektom ZDRAVO A HRAVO.


Výlet na farmu Humanitu
 tu
Comments