Triedy‎ > ‎

7.B

tr. p. učiteľka: Mgr. Mária Barno