Triedy‎ > ‎5.B‎ > ‎

4.B (2016/2017)

NAŠA ČITATEĽSKÁ DIELŇA - mám z nej krásne citáty

Neklaď si otázku: "Čo potrebuje svet?" Opýtaj sa seba, čo Ťa oživuje a choď to robiť, pretože svet potrebuje ľudí, ktorí ožili.

Kráľ môj, tak žije chudobný človek: Bez pýchy, však i bez dlhu.“

Práca chváli majstra


________________________________________________________________
Niet väčšej radosti, ako keď výnimočne, na Deň učiteľov, udelíte voľnú hodinu telesnej výchovy...:-)

________________________________________________________________Z každého rožku, trošku....:-)

— Môj malý svet
—
       Program sa zábavnou formou snaží deti odtiahnuť od nástrah dnešnej internetovej doby formou poznávaniu krásnych miest a histórie Slovenska. Počas koncertu navštívime významné miesta našej histórie, uvidíme krásne prírodné scenérie a deťom ukážeme, že vyrastajú na tom najkrajšom mieste na svete......takto bol otvorený výchovný koncert pre naše deti


Výlet ABELAND Lozorno tu


Svetový deň zvierat
Aj my sme si v triede pripomenuli život zvierat v rodinách i na ulici. Pripravili sme si projekty, ktoré sme následne odprezentovali v ostatných triedach. Aj naša škola chce prispieť malou zbierkou zvieratkám v útulku Bratislavy.

Ak chcete vidieť fotky kliknite tu
ĉ
Lenka Kubiková,
19. 3. 2017, 0:59
ć
Lenka Kubiková,
19. 3. 2017, 0:59
ć
Lenka Kubiková,
19. 3. 2017, 1:01
ć
Lenka Kubiková,
19. 3. 2017, 1:02
ć
Lenka Kubiková,
19. 3. 2017, 1:03
ĉ
Lenka Kubiková,
19. 3. 2017, 1:09
ć
Lenka Kubiková,
19. 3. 2017, 1:00
Comments