Triedy‎ > ‎5.B‎ > ‎

3.B (2015/2016)

Vystúpenie 
Ak chcete viac fotiek kliknite na fotku
https://goo.gl/photos/sBigeRraxsiJpkqy6

ŠvP Borová Sihoť 2016
tu

MDD dopoludnie
1.6.2016

Medzinárodný deň mlieka 17.5.2016

Osmijanko - inscenované čítanie 13.5.2016

Farmárska tržnica 13.5.2016

Exkurzia - Mestská knižnica Ružinov
13.5.2016

Výtvarná výchova - darčeky pre mamičky

Škola hrou - slovenský jazyk

Škola hrou - matematika

Netradičná hodina  čítania

Beseda o vodných živočíchoch

Projekty o liečivých bylinkách 6.4.2016

6.4.2016 projekty o liečivých bylinkach


Vystúpenie na Deň učiteľov 4.4.2016 tu

Vystúpenie v Domove dôchodcov 1.4.2016  tu

Beseda so spisovateľkou Vrkoslavovou 31.3.2016 tu

Deň vody 22.3.2016


Slovensko
- projekt vlastiveda


Clothes - brainstorming
- anglický jazyk


Maľujeme Európsku rozprávku -
výtvarná výchova


Mikuláš v Domove dôchodcov


Mikuláš
4.12.2015


Vianočná nálada


Hodina informatiky


ANJ - My body


Hravo zdravo
16.10.2015


Domov dôchodcov
  30.9.2015

Hvezdáreň Hlohovec 25.9.2015Angličtina Toys

Comments