Triedy‎ > ‎5.A‎ > ‎4.C (2017/2018)‎ > ‎

2.C (2015/2016)

Koncoročné vysvedčenie

ŠvP Tesáre 12.6. - 17.6.2016

Kurz prvej pomoci 8.6.2016 tu

MDD dopoludnie 1.6.2016

Exkurzia - Čistiareň odpadových vôd 31.5.2016 tu

Mestská knižnica Ružinov 29.4.2016


Vodné živočíchy
28.4.2016


VLA - Projekt Bratislava
8.4.2016


Ekurzia Kittsse -
čokoládovňa 23.03.2016

Deň vody - téma: Štrkovecké jazero


Vianočné tvorivé dielne
22.12.2015


Tvorivé dielne, Mikuláš
4.12.2015


VLA - Cesta do školy
27.11.2015


Projekt - PDA - Môj lekár
25.11.2015Projekt - VLA - Dopravné puzzle (pexeso)
20.11.2015

Skupinová práca - SJL - Delenie hlások 18.11.2015

Na takýchto vyučovacích hodinách sú žiaci rozdelení do 4 - 5 skupín, snažíme sa rozvíjať a upevňovať schopnosť spolupracovať, navzájom si pomáhať, viesť diskusie, vymieňať si názory, organizovať spoločnú prácu.
Práca v skupine prispieva k rozvíjaniu takýchto vlastností ako aj ochota k spolupráci, zodpovednosť, kritičnosť, tolerancia k mysleniu druhého a tiež vlastná iniciatíva žiaka.
Takto sa nám spoločnými silami podarilo vytvoriť vlastné, zaujímavé plagáty na tému delenie hlások :-)

Comments