Triedy‎ > ‎4.C‎ > ‎

1.C (2015/2016)

ŠvP Tesáre 12.6.-17.6.2016

MDD dopoludnie
1.6.2016

Čitateľský maratón 2.6.2016

Beseda - Zdravá výživa - tu

Život lesných zvierat
- tu

Zákonom chránené zvieratá


Exkurzia v RTVS

Deň vody


Janko Hraško

OLOMPIÁDA


Cesta okolo sveta


Vianočná besiedka


Mikuláš


Deň zdravia


Tvorivo- športový deň


naša prvácka mašlička:Comments