Triedy‎ > ‎

4.C

Tr. učiteľka: Mgr. Julia Pastoreková
P. vychovávateľka: Zuzana Kiššová, Zuzana Kováčová