Triedy‎ > ‎

4.C

Tr. učiteľka: PaedDr. Erika Fajnorová
P. vychovávateľka: Zuzana Kiššová, Mgr. Zuzana Kováčová