Triedy‎ > ‎

4.B

Tr. učiteľka: Mgr. Drahomíra Bielková
P. vychovávateľka: Mgr. Zuzana Kováčová