Triedy‎ > ‎

4.A

Tr. učiteľka: Mgr. Ľuba Jarošová
P. vychovávateľka: Zuzana Kiššová