Triedy‎ > ‎

3.C

Tr. učiteľka: Mgr. Renáta Szládicseková 
P. vychovávateľka: Mgr. Petronela Sabová