Triedy‎ > ‎

3.B

Tr. učiteľka: Mgr. Katarína Zraková
P. vychovávateľka: Katarína Kassayová