Triedy‎ > ‎

3.B

Tr. učiteľka: Mgr. Soňa Gálová
P. vychovávateľka: Miroslava Lepešová