Triedy‎ > ‎

3.A

Tr. učiteľka: Mgr. Lenka Kubiková
P. vychovávateľka: Magdaléna Záhorská