Triedy‎ > ‎

3.A

Tr. učiteľka: Mgr. Radoslava Kajanovičová
P. vychovávateľka: Zuzana Kacerová