Triedy‎ > ‎

2.B

Tr. učiteľka: Mgr. Alexandra Dziubanová
P. vychovávateľka: Mgr. Martina Čermáková