Triedy‎ > ‎

2.B

Tr. učiteľka: Mgr. Jaroslava Mikulíková
P. vychovávateľka: Miroslava Lepešová