Triedy‎ > ‎

2.A

Tr. učiteľka: Mgr. Jarmila Kotríková
P. vychovávateľka: Oľga Ragáčová