Triedy‎ > ‎1.C‎ > ‎

ŠKD(2018/2019)

Hry so snehom
Foto tu.

Sánkovanie
Foto tu.
Stavanie snehuliakov 8.1. 2019
Foto tu.

Zdobenie stromčeka
Foto tu.Šarkaniáda
Foto tu.

Jesenná húsenica z listov
Foto tu

Ekoworkshop
Foto tu.

Jesenná brigáda
 Foto tu.

Jesenné tvorivé dielne
Foto tu.

Zdravá výživa
Foto tu
Jesenná olympiáda
Foto tu
Obrázky zo semienok
Foto tu
Hry v oddelení
Foto tu.

Comments