Triedy‎ > ‎

1.C

tr. učiteľka:  Mgr. Lucia Porvazníková
vychovávateľka: Katarína Kassayová


Podstránky (1): 1.C (2018/2019)
Comments