Triedy‎ > ‎

1.C

Tr. učiteľka: Mgr. Jana Križanová
P. vychovávateľka: Miriam Blahá


Comments