Školský časopis 2011

uverejnené 21. 1. 2012, 12:19 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 14. 5. 2012, 14:01 používateľom Zuzana Stenová ]
V prílohe ni
žšie si môžete prečítať naše marcové číslo školského časopisu vytvorené našimi žiakmi a učiteľmi. Je
venované aj knihám, keďže vychádza v marci:  „Marec – mesiac knihy“ ...
Ċ
Neznámy používateľ,
21. 1. 2012, 12:19
Comments