ŠKD‎ > ‎

Zoznam akcií ŠKD

V zozname akcií ŠKD nájdete fotky z akcií a činností, ktoré deti absolvovali počas jednotlivých školských rokov. Niektoré činnosti sme fotografovali a práve tie vám tu ponúkame.
 

V tomto školskom roku 2018/2019 ŠKD pokračujemev projekte OLO pod názvom OLOMÁNIA.
Ide o vzdelávací program pre deti bratislavských škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov
k separovaniu odpadu.
Každý prvý týždeň v mesiaci prebieha zber PET fliaš a papiera.Školský rok 2018/2019:
 • Dobré nožnice prajem 5.3.2019 tu
 • Fašiangový bál 12.2.2019 tu
 • Sánkovanie tu
 • Stavanie snehuliakov 8.1.2019 tu
 • Vianočná Viedeň a prírodovedné múzeum tu
 • Schloss Hof a Kittsee tu
 • Výroba mydielok a anjelov tu
 • Kurz korčuľovania tu
 • EKO workshop 12.11.2018 tu
 • Šarkaniáda 5. 11. 2018 tu
 • Zdravá výživa 19.10.2018 tu
 • Jesenná olympiáda 18.10.2018 tu
 • Jesenné tvorivé dielne 25.10.2018 tu
 • Do ZOO s OLO 25.9.2018 tu
Školský rok 2017/2018:
 • Letná prázdninová činnosť 1. deň tu, 2. deň tu, 3. deň tu, 4. deň tu   2.7. - 6.7.2018
 • Múzeum na kolesách "Etiketa" tu 21.6.2018
 • Futbalový turnaj tu 20.6.2018
 • Koncoročný výlet Včelárska paseka tu 18.6.2018
 • Diskotéka k MDD 29. 5. 2018
 • Plavecký výcvik tu 16. 5. - 24. 5. 2018
 • Sokoliari tu - 2. a 3. 5. 2018
 • Veľkonočné tvorivé dielne tu 27.3.2018
 • Múzeum na kolesách "1. pomoc" tu 16.3.2018
 • Fašiangový karneval tu - 6. 2. 2018
 • Zbierka - Staré mobily tu
 • Súťaž - Sladké Vianoce 2017 tu
 • Vianočné tvorivé dielne tu - december
 • Vianočný bazár tu - december
 • Kurz korčuľovania tu - december
 • Katarínska zábava tu - 28.11.
 • Jesenné tvorivé dielne tu - 24. 10.
 • Deň výživy tu - 17. 10.
 • Jesenná olympiáda  tutu - 5.10.
 • Svetový deň zvierat tu - 4. 10.
 • Dom Dôchodcov na Pažítkovej ul. tu a na Pivonkovej ul. tu - 27.9. a 19. 10.
 • S OLO zadarmo do ZOO tu - 26.9.
 • Cvičenie s BENITIMOM tu a tu - 25.9.

Školský rok 2016/2017:

 • Plávanie tu 
 • Karneval tu - 05.04.
 • Veľkonočné tvorivé dielne tu - 30.03.
 • Program na Deň učiteľov tu - 29.03.
 • Škola korčuľovania tu
 • Vianočné tvorivé dielne tu  - 19.12.
 • Vianočná diskotéka v DK Ružinov - 13.12.
 • Exkurzia Kitsse - čokoládovňa - 7.12.
 • OLOmánia - festival - 5.12. tu
 • Divadelné predstavenie Malá scéna "Zlatovláska" - 29.11.
 • Šarkaniáda - 24.11. tu
 • Sférické kino "Astronaut" - 22.11.
 • Sférické kino "Začarovaný korálový útes" - 21.11.
 • Jesenné tvorivé dielne - 16.11.
 • Súťažno-zábavné popoludnie - 9.11. tu
 • Halloweenska diskotéka - 26.10. tu
 • Návšteva Domova dôchodcov, Pažítková ulica - 26.10.
 • Vyrezávanie tekvíc - 25.10. tu
 • Exkurzia malej Botanickej záhrady Malinovo - 19.10. tu
 • Divadelné predstavenie Malá scéna "Zhavraneli" - 11.10.
 • Divadelné predstavenie Babadlo "Palculienka" - 27.09.

Od septembra 2016 ŠKD pokračuje v projekte OLO pod názvom OLOMÁNIA. Ide o vzdelávací program pre deti bratislavských škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu. Každý prvý týždeň v mesiaci prebieha zber PET fliaš a papiera. Peniaze za papier OLO vypláca 2x/za rok. V septembri a októbri sme nazbierali 840 kg papiera a 120kg fliaš.Školský rok 2015/2016:

 • Letná prázdninová činnosť tu
 • Plavecký kurz tu
 • Disco tu
 • Jarné tvorivé dielne tu
 • Karneval tu
 • Korčuľovanie tu
 • Vianočné tvorivé dielne tu
 • Mikulášska diskotéka tu 
 • Divadlo Malá scéna - Zlaté prasiatka tu
 • Šarkaniáda tu
 • Divadlo Malá scéna tu
 • Súťažno-zábavné podujatie tu

Školský rok 2014/2015:
 • Letná prázdninová činnosť v ŠKD tu
 • Plavecký kurz tu
 • Veľkonočné tvorivé dielne tu
 • Zápis prvákov - darčeky tu
 • Karneval v DK Ružinov tu
 • Korčuľovanie tu
 • Predškoláci - tvorivé dielne tu
 • Šarkaniáda tu
 • Zábavno-súťažné podujatie tu
 • Tvorivé dielne tu
Školský rok 2013/2014:
 • Šarkaniáda tu
 • Jesenné dary Zeme tu
 • Kúzelník Wolf tu
 • Jesenné športovo - zábavné popoludnie tu
 • Jesenné tvorivé dielne tu
 • Katarínska diskotéka tu
 • Návšteva knižnice tu
 • Mikulášské čaro tu
 • Jesenné práce v školskom areáli tu
 • Vianočné tvorivé dielne tu
 • Ľadové korčuľovanie tu
 • Farebný karneval tu
 • Plavecký výcvik tu
 • Návšteva Bibiany tu
 • Jarné tvorivé dielne tu
 • Koncoročný výlet loďou na hrad Devín tu
 • Letné športovo - zábavné popoludnie tu
 • Letná prázdninová činnosť tu

Školský rok 2012/2013:

 • Zumba pre deti v spolupráci Ružinovského športového klubu tu
 • Jesenné zábavno-športové popoludnie tu
 • Jesenné tvorivé dielne tu
 • Šarkaniáda tu a tu
 • Halloweenska diskotéka tu
 • Návšteva miestnej knižnice Ružinov, pobočka Tomášikova tu
 • Mikuláš v divadle tu
 • Krúžková činnosť tu a tu
 • Činnosť v ŠKD - Vianoce tu
 • Vianočné tvorivé dielne tu
 • Môj zážitok z bábkového divadla tu
 • Vystúpenie v Inchebe tu
 • Kurz korčuľovania tu
 • Svätý Valentín tu
 • Fašiangový karneval tu
 • Koráliková mánia tu
 • Sánkovačka tu
 • Zimné radovánky tu
 • Spievanka a recitáčik tu
 • Veľkonočné prianie druháčikov tu
 • Veľkonočné tvorivé dielne tu
 • Deň učiteľov tu
 • Plavecký výcvik tu
 • Jarné súťažno-športové popoludnie „Klubová olympiáda“
 • Vyvrcholenie celoškolskej akcie „Rok dieťaťa"
 • Diskotéka k MDD
 • Koncoročný výlet
 • Kráľovstvo lesných strážcov tu
 • Prázdninová činnosť počas letných prázdnin – letný denný tábor tu

Školský rok 2011/2012:

 • Prvý školský deň tu
 • Jesenné športovo - zábavné popoludnie tu
 • Kurz korčuľovania tu
 • Šarkaniáda tu
 • Jesenné tvorivé dielne tu
 • Mikuláš v divadle tu
 • Vianočné tvorivé dielne tu
 • Zumba v ŠKD tu
 • Karneval v DK Ružinov tu
 • Veľkonočné tvorivé dielne tu
 • Zumba - záverečné besiedka tu
 • Plavecký výcvik tu
 • Diskotéka k MDD tu
 • Koncoročný výlet do ZOO tu
 • Letné športovo- zábavné popoludnie tu
 • Denný tábor ŠKD tu

Školský rok 2010/2011:
 •      Jesenné zábavno-športové popoludnie
 •      Halloweenske tvorivé dielne
 •      Šarkaniáda
 •      Prišiel k nám Mikuláš
 •      Vianočné dielne
 •      Karneval
 •      Kurz korčuľovania
 •      Fullova ruža 
 •      Veľkonočné dielne
 •      Kurz plávania
 •      Diskotéka k MDD
 •      Rok zdravia
 •      Výlet na Červený Kameň

Školský rok 2009/2010:
 •      Výlet na hrad Devín tu
 •      Šarkaniáda tu
 •      Katarínska diskotéka tu
 •      Mikuláš v ŠKD tu
 •      Zimné radovánky tu
 •      Návšteva knižnice
 •      Fašiangový karneval
 •      Kurz korčuľovania tu
 •      Iluzionista tu
 •      Knižná žatva tu
 •      Fullova ruža tu
 •      Centrum Basic tu
 •      Ujo Hoblina tu
 •      Diskotéka k MDD tu
 •      Koncoročný výlet loďou tu
 •      Športovo-zábavné popoludnie tu
 •      Prázdninová júlová činnosť tu