ŠKD‎ > ‎

Aktivity klubu

Školský klub pre deti je miestom mnohých aktivít, 

ktoré počas roka realizujeme.

SRDCE 
NA
 DLANI
Program zameraný na sociálno-emocionálny a morálny vývin detí proti násiliu, ktorý pomáha
riešiť ag
resiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, introverziu a rozvíja u detí   empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť
 v triede a spoluprácu školy a rodiny.
 
So súhlasom MŠ SR možno program využívať ako učebnú pomôcku na I.stupni ZŠ, materských školách a v čase mimo vyučovania.
 
V súčasnosti sa program používa v krajinách EÚ, Nemecku, Nórsku, Dánsku, Švédsku, Veľkej Británii, Grónsku, Islande, Fínsku, Lotyšsku,  Kanade, Japonsku, Austrálii a USA.
 
Program je vysoko účinný pre výchovno-vzdelávaciu, preventívnu a intervenčnú prácu učiteľov, výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov v materských školách, v základných školách, špeciálnych základných školách, školách pre mimoriadne nadané deti, ale aj pre psychológov v centrách psychologickej prevencie a poradenstva, špeciálno-pedagogických centrách a školských kluboch.
 
Do programu sa zapojili, vyškolili a certifikát dostali aj naši pedagogickí zamestnanci ŠKD a aktívne s ním v čase klubu pracujú.


OLOMÁNIA
Aj v tomto školskom roku 2017/2018 ŠKD pokračuje v projekte OLO pod názvom OLOMÁNIA. Ide o vzdelávací program pre deti bratislavských škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu. 
Každý prvý týždeň v mesiaci prebieha zber PET fliaš a papiera.


Aktivity v ŠKD nájdete rýchlejšie cez Zoznam akcií ŠKD.

Zbierka starých mobilov - Lienka pomoci

uverejnené 11. 5. 2018, 3:00 používateľom Martina Čermáková

Naša škola v spolupráci s nadáciou SOCIA a so spoločnosťou Orange sa zúčastnila do zbierky starých mobilov. Do zbierky sa zapojilo 11 detí  a 1 pani vychovávateľka. Spoločne sme vyzbierali spolu 40 mobilných telefónov a 1 tablet, ktoré sme slávnostne odovzdali na predajni Orange v Poluse dňa 30 . 1. 2018. Deti boli odmenené sladkým poďakovaním. Ďakujeme každému, kto prispel na dobrú vec. Foto tu.

Sladké Vianoce

uverejnené 11. 5. 2018, 2:45 používateľom Martina Čermáková   [ aktualizované 11. 5. 2018, 2:48 ]

Pred vianočnými sviatkami sme vyhlásili súťaž Sladké Vianoce. Zapojiť sa mohli deti zo školského klubu tým, že poslali fotky, ako doma pomáhajú pri pečení vianočného pečiva. Ďakujeme všetkým zúčastneným a výhercom (ktorých neminulo ocenenie v podobe knihy a diplomu) srdečne blahoželáme. Foto tu.

Maľované jabĺčka (1. oddelenie)

uverejnené 2. 1. 2018, 1:47 používateľom Martina Čermáková

Pani vychovávateľka ukázala deťom ako jednoducho sa môžu vyzdobiť jabĺčka cukrovou polevou. A išlo im to veľmi dobre :)
Foto tu.

Kurz korčuľovania

uverejnené 2. 1. 2018, 1:16 používateľom Martina Čermáková   [ aktualizované 11. 2. 2018, 23:28 ]

Na zimnom štadióne v Avione prebiehal v priebehu mesiaca december výcvik korčuľovania, ktorého sa zúčastnilo 34 detí z ŠKD. Výcvik sa uskutočnil pod vedením PaedDr. Juraja Hečka a inštruktorov korčuľovania. Cieľom výcviku u začiatočníkov bolo zvládnutie rovnováhy, chôdze, sklzu vpred. U pokročilejších detí išlo o zvládnutie korčuľovania vpred, prekladanie vpred a vzad, zmenu smeru a zastavenie. Všetky deti kurz úspešne ukončili a na záver získali diplom a malý darček.
Foto tu.

Vianočné tvorivé dielne

uverejnené 2. 1. 2018, 1:07 používateľom Martina Čermáková

Tento rok zažili deti netradičné tvorivé dielne. Deti z ŠKD si vyrobili krásne mydielka a prívesky anjelikov z korálok vďaka jednej našej mamičke pani Goleckej,ktorej zo srdca ďakujeme za skvelý nápad a jej čas strávený s našimi deťmi.
Chvíľu pri výrobe anjelikov ochotne pomáhal deťom aj Laci Strike.
Foto tu.

Vianočné pozdravy (2. oddelenie)

uverejnené 1. 1. 2018, 14:32 používateľom Martina Čermáková   [ aktualizované 2. 1. 2018, 0:32 ]

Prváci nezaháľali a s chuťou sa pustili do výroby vianočných pozdravov.
Foto tu.

Vianočný stromček (2. oddelenie)

uverejnené 1. 1. 2018, 14:30 používateľom Martina Čermáková

Deti vyrobili rodičom vianočný stromček z kartónu a vlny. Vyzdobili si ich podľa vlastnej fantázie.
Foto tu.

Veniec (2. oddelenie)

uverejnené 13. 12. 2017, 13:00 používateľom Martina Čermáková

Deti si vyrobili adventný veniec so sviečkami alebo vianočný veniec na dvere. Pri svojej výrobe použili papierové taniere, farebný papier a stuhy.
Foto tu.

Vianočná pošta seniorom (9. oddelenie)

uverejnené 13. 12. 2017, 12:16 používateľom Martina Čermáková

Zapojili sme do dobročinnej akcie Vianočná pošta seniorom. Deti vyrobili pohľadnice, kde napísali vianočný vinš pre opustených starkých v domovoch.
Foto tu.

Betlehem (8. oddelenie)

uverejnené 13. 12. 2017, 12:10 používateľom Martina Čermáková

Spoločnými silami si deti z 8.oddelenia vyrobili krásny
Betlehem.
Foto tu.

1-10 of 157