Projekty‎ > ‎

SUPERTRIEDA 2014

Medzinárodný projekt SUPERTRIEDA podporený Ministerstvom školstva a UNCEFom je oficiálnou súťažou pre ZŠ a SŠ na Slovensku. Supertriedou  prešlo viac ako 26 000 detí zo všetkých krajov SLOVENSKA. Supertriedy sa zúčastnili deti zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Ukrajiny.
Žiaci získavajú zručnosti, upevňujú si vedomosti, učia sa pracovať s informáciami a prezentovať svoju prácu na verejnosti. Pracuje sa s celou triedou počas celého školského roka v rámci telocviku, hudobnej a výtvarnej výchovy, či etiky. 5. mája čaká triedu súťaž v regionálnych kolách a podľa úspešnosti aj vyššie.

Projekt SuperTrieda :

Podľa štatistík len 4% detí na Slovensku sú tzv.talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou “všetky deti sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.


Cieľ projektu:

* zvyšovať kultúrnosť detí, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života

* všetkým deťom na Slovensku dať šancu objaviť seba samého, svoju šikovnosť, svoj talent

* skvalitňovať vzťahy v detskom kolektíve, motivovať deti k vzájomnej tolerancii, empatii, spolupráci a schopnosti si pomáhať, projekt je psychológmi spracovaný ako prevencia voči šikane

* zvyšovať kredit umeleckej výchovy na školách, skvalitniť výučbu predmetov – výtvarná, hudobná, telesná, etická výchova, slovenský jazyk a obohatiť ich o prácu s multimédiami

* podporovať a rozvíjať kreativitu a osobnostný vývoj detí, ich schopnosti a prezentačné zručnosti


O priebehajúcich prípravách na projekte v 4.A môžete vidieť viac aj na TV Ružinov.

O triede 1.C zase môžete vidieť viac aj na TU. V piatok 7. marca 2014 si deti z 1.C vyskúšali hru na rôzne “ozajstné” percussie Latinskej Ameriky alebo Afriky. Potom sa spoločne pod vedením Eddyho učili hrať prvé spoločné rytmy. Každé dieťa v triede sa na chvíľu stalo súčasťou bubeníckeho orchestra.  Nové zručnosti deti využijú pri nácviku predstavenia na Supertriedu.Už 5. mája 2014 nás čaká krajské kolo v DK NIVY.
Ďakujeme p. učiteľke Stenovej za prekrásne ručne ušité kostýmy a veľká vďaka patrí aj Olívii Kleinovej zo 7.A za nádherné kulisy, ktoré pripravila.
Všetci nech nám držia palce:)

Comments