Projekty‎ > ‎

Rok dieťaťa 2012/2013

Filozofia Roka dieťaťa - článok v TASR 1 a
 článok v TASR 2, článok v Ružinovskom Echu 1-2/2013.

Nový školský rok 2012/2013 priniesol pre nás veľa nových výziev. Predovšetkým je to pohoda a spolupráca medzi nami učiteľmi. Táto dobrá klíma sa stala živnou pôdou pre grantové programy a tvorivé nápady nás všetkých. Vytvorili sme tím a spoločne sme naplánovali a pripravili rok plný dobrodružstiev - Cirkusovú školu - s hlavnou podporou Nadácie deti Slovenska, Hodina deťom.
Tento projekt podporili aj Nadácia Orange, Tesco pre zdravšie mestá pri Nadácii Pontis, Mestská časť Ružinov, Magistrát Bratislavy, BSK...
 
Tým najväčším by mali byť v tomto šk. roku a v podstate už stále naše deti. Celoročne by sme chceli posilňovať a skvalitňovať svoj prístup a tvorivé a bohaté aktivity pre našich žiakov.
Z našich cieľov na tento rok uvádzame:
 • vytvárať pozitívnu klímu a radosť na škole,
 • zasadiť sa o dobré medziľudské vzťahy v triedach medzi deťmi, ale aj medzi rodičmi a učiteľmi,
 • podporovať vzdelávacie aktivity pre rodičov a učiteľov o

  výchove,
 • otvárať sa pre nové tvorivé aktivity, dielne, workshopy detí,
 • organizovať mimoškolské akcie zamerané na sociálny a osobnostný rozvoj,
 • otvárať priestor pre častú komunikáciu a spätnú väzbu medzi učiteľmi, rodičmi a deťmi,
 • podporovať a napomáhať deťom a rodinám s akýmikoľvek ťažkosťami a životnými okolnosťami,
 • rozvíjať nadanie detí vo všetkých oblastiach ich talentov,
 • včleniť a posilniť interaktívne, digitálne a jazykové vyučovanie.


Z aktivít, ktoré sme zrealizovali v tomto jedinečnom školskom roku:


Naše prvácke talentované mažoretky sa aktívne pripravovali na vrchol Roka dieťa.

Krátky úsek o uvedení Roka dieťaťa a súťaži učiteľov bol uverejnený aj v TV Ružinov (časový úsek videa od 07:00 - 08:33):Workshopy so seniormi, Medzigeneračné dialógy, jún - december 2012:


Comments