Projekty‎ > ‎

Medzigeneračné dialógy 2014


Projekt Kreatívne medzigeneračné dialógy naplní od januára do júna 2014 našu školu tvorivými aktivitami zameranými na budovanie mostov medzi generáciami:
  • detí medzi sebou
  • prepojenie tried 1. a 2.stupňa
  • učitelia a deti
  • detí a starkí


Projekt sa uskutoční v spolupráci s Domovom seniorov na Sklenárovej ul. a Pažítkovej ul. v Bratislave.

PROJEKT PODPORILI:

Počas projektu sme zrealizovali šesť workshopov striedavo s dvoma domovami dôchodcov v Ružinove na rozličné témy - šport, kniha, pestovanie, hudba, maľovanie, tvorenie a i. Viac ako stovka detí sa stretla so seniormi rôzneho veku a prinášali opravdivú terapeutickú iskru do očí starkým. Budovanie mostov medzi dvoma tak veľmi odlišnými generáciami a zároveň tak blízkymi vyvrcholilo na Happy My feste 30.5.2014, kde deti to najlepšie zo svojho života ponúkli ešte raz starkým, vytvorili galériu fotografií a zážitkov z celého projektu.

Z grantu sme financovali výtvarný a spotrebný materiál na workshopy a aktivity so starkými a na záverečný My fest.

Projekt netradičným spôsobom spájal integráciu dôchodcov z DD do spoločnosti detí, využitie skúseností a zručností seniorov a získanie nových umeleckých zručností formou kreatívnych medzigeneračných dialógov v spoločných tvorivých dielňach. Umožňoval seniorom pretvoriť prostredie, v ktorom žijú, zdomácniť ho  a naplniť svojimi dielami, podeliť sa o svoje životné príbehy s deťmi a zároveň aj so širokou verejnosťou, naučiť sa nové vedomosti, prispievať k rozvoju ich jemnej a hrubej motoriky, dávať možnosti komunikácie a sebavyjadrenia prostredníctvom vlastnoručne tvorených umeleckých diel. Aktivity boli cielene zostavené tak, aby napĺňali potreby seniorov, ale sekundárne i detí vo vzájomnom obohacovaní sa. Vychádzajúc z pilotných aktivít seniorov a detí, realizátori projektu s využitím poznatkov zo sociológie a špeciálnej pedagogiky v spojení s umením navrhli modul šitý na mieru danej skupine. Prostredníctvom detí zapojených do projektu sa preniesli medzigeneračné dialógy a skúsenosti aj do rodín. Verejnú prezentáciu a záverečný program si seniori veľmi vážili, aj keď sa nemohli všetci zúčastniť. Myslím, že seniori považovali tento spôsob spojenia za veľmi príťažlivý a dôležitý, rovnako ako to, že sa jedná o sériu aktivít, ktoré im otvárajú dvere do sveta detí a naopak – deťom do ich sveta.

Zrealizovali sme tieto dielničky:

 • Valentínsky dom dôchodcov s 1.C (13.2.2014),
 • Medzigeneračné stretnutie v Domove dôchodcov 7.B+3.B (13.2.2014),
 • Športový deň so seniormi, 4.A a 8.A (14.3.2014),
 • Jubileum seniorov - workshopy so starkými, 1.B a 6.A (25.3.2014),
 • Workshop - seniori, deti a kniha, 4.B + 7.A (31.3.2014),
 • Workshop seniori 2.B a 9.A (21.5.2014),
 • Happy My Fest, (30.5 2014),