Projekty‎ > ‎

Renovácia školy 2012


S podporou grantovej komisie MČ Ružinov

(bližšie viď v záverečnej správe nižšie)

    Čo sme urobili?
Spoločné brigády:
 • 23. júna 2012 od 8:00 - 17:00.- maľovanie plotu, fasády, upratovanie areálu, vysekávanie a postrek náletových drevín a buriny... (bližiše tu).
 • 8. augusta 2012 od 8:00 - 16:00.- maľovanie fasády, lavičiek, pergol...(bližšie tu),
 • 24. augusta 2012 od 8:00 - 19:00.- úprava areálu, maľovanie, sadenie...(bližšie tu),
 • týždeň 27. - 31.augusta 2012 - intenzívne celodenné práce, maľovanie, dokončovanie, sadenie, starostlivosť o nové stromčeky, detské ihrisko, hrabanie, odvoz bioodpadu, chodník prianí, ozdobovanie areálu, logo školy, maľovanie búdy a i.
  (bližšie tu),


Reportáž v TV Ružinov z 1.brigády nájdete tu.
Zhodnotenie projektu revitalizácie v TV Ružinov nájdete tu.
Ocenenie celého projektu revitalizácie v TV Ružinov nájdete tu.


ĎAKUJEME:

 • Mestskej časti Ružinov - grantovej komisii za finančnú grantovú podporu.
 • všetkým úžasným rodičom, žiakom a učiteľom, ktorí prišli na 1. brigádu v histórii školy 23.6.2012,
 • všetkým učiteľov a deťom, ktorí prišli na 2. mini brigádu maľovania 8.8.2012,
 • skupine rodičom, žiakom a učiteľom, ktorí prišli na 3. brigádu školy 24.8.2012,
 • p. Brandisovej z 2.B za krásne skrinky, ktoré darovala škole a projekt, ktorý pre nás získava,
 • p. Petríkovi z 3.B za novú kuchynskú linku do školy,
 • p. uč. Noščákovej za suseda - dobrodinca, ktorý daroval škole krásnu sedačku,
 • p. Lintnerovi z 3.A za organizačnú pomoc pri revitalizácii a úprave drevín,
 • p. Sitárovi zo 7.A za darovanie chladničky a rohu kuchynskej linky pre školu,
 • dobrodincovi za kvalitné sponzorské počítače pre školu,
 • p. záhradníkovi M. Vavrinčíkovi, ktorý pomáhal pri záhradnej revitalizácii objektu,

I. REVITALIZÁCIA OBJEKTU ŠKOLY:
Projekt by mal v I. fáze zahrnúť odstránenie náletových drevín, burín, úpravu areálu a výsadbu ďalšej zelene, stromčekov, inštaláciu lavičiek, malého detského ihriska, maľovanie plotu, fasády do výšky 2 m, renováciu hrdzavej kôlne, posedení pre alternatívne formy vyučovania, prírodný chodník, skrášlenie objektu a i. Bližšie viď aj nižšie v prílohe - samotný projekt podporený MČ  Bratislava - Ružinov.
IDEOVÝ NÁVRH REVITALIZÁCIE - Fotografie aktuálneho stavu a návrh úprav a zmien.
Made by: Bc. Michal Fekete, dizajnarch.
1. V júni a júli
prebehla úprava a zrezanie náletových drevín. 


2. V sobotu 23.júna v rámci celoškolskej brigády sa podarilo vymaľovať skoro celý asi kilometrový starý plot okolo školy na pekný hraškovo-zelený.
3. Upratala a namaľovala sa železná búda  v areáli školy (ešte sa domaľuje detskými dekoráciami pre účely detského ihriska):


4. Namaľovalo sa logo školy na vstupný vchod a hrdzavé smetné koše sa natreli na žlto:


5. Vymaľovala sa stará fasáda školy do výšky 2 m a na zeleno sa namaľovali hrdzavé držiaky na strešnú krytinu pergol a vstupný vchod:


6. Zrevitalizoval sa objekt vrátane záhradných úprav areálu pod vedením odborného záhradníka - príprava detského ihriska pri pavilóne 1.stupňa, výsadba ruží a nových stromčekov, ošetrenie stromov a drevín, orezanie konárov, sadenie, čistenie, umelý kopec pre aktivity ŠKD a i.
II. REKONŠTRUKCIA A RENOVÁCIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV
:

1. Vymaľovanie a výmena podláh v nových triedach, učebniach a priestoroch (máj-jún):
2. V júli sa podarilo dokončiť premenu starého skladu (prvá foto) na novú multifunkčnú učebňu jazykov a voľnočasovú klubovňu. Dokončujú sa ešte detaily:

3. V piatok 10.8.2012 bolo oficiálne spustené komplexné internetové pripojenie celej školy, vytvorenie i
nternetovej wifi siete v oboch pavilónoch, vybudovanie novej PC učebne na II. stupni a rekonštrukcia 5 učební pre digitálne vyučovanie:


4. Namaľovali sa staré lavičky v oboch pavilónoch 1. a 2. stupňa. Odstránili sme staré šatne a ďalšie sa vymaľovali na zeleno:

5. Mestská časť nám zrekonštruovala sociálne zariadenia. Minulý rok sa nám podarilo v prvej fáze vymeniť záchody na prízemí I. stupňa, pred jedálňou a v telocvični. V II. fáze projektu počas tohto leta v auguste 2012 meníme ďalších 6 sociálnych zariadení (z toho 3 na I. stupni a 3 na II. stupni).

6. Vymaľovali sme kuchyňu, jedáleň aj telocvičňu (šatne a toalety sú už zrekonštruované):

Ċ
Neznámy používateľ,
16. 3. 2013, 10:40