Zoznam akcií školy

Nižšie uvádzame prehľadný zoznam aktivít, ktoré sú na našej stránke bližšie popísané aj s fotografiami.

V školskom roku 2018/2019 sme zrealizovali tieto aktivity:
 • EnvirOtázniky tu
 • Papiernička PETRUS a EKOPARK tu
 • Brno - vedecký park tu
 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže tu
 • Zápis do 1.ročníka ZŠ tu
 • Deń narcisov 2019 tu
 • 100 rokov Československa - prezentácia tu
 • Rozrávkový deň predškolákov tu
 • Fašiangový bál tu
 • Lyžiarsky výcvikový kurz 2019 tu
 • Exkurzia - Štajersko tu
 • Vianočné mydielkovo tu
 • Vianočný bazár 2018 tu
 • Vianočná Viedeň a prírodovedné múzeum tu
 • Schloss Hof a Kittsee tu
 • Netradičné tvorivé dielne tu
 • Kurz korčuľovania tu
 • Všetkovedko a Expert tu
 • Čas vianočný tu
 • Svetový deň zvierat tu
 • Maťo z Ružinova tu
 • Slávnostná recepcia vo Viedni 2018 tu
 • Do ZOO s OLO tu 
V školskom roku 2017/2018 sme zrealizovali tieto aktivity:
 • Letná prázdninová činnosť tu
 • Múzeum na kolesách - ETIKETA tu
 • Futbalový turnaj tu
 • Koncoročný výlet - Včelárska paseka tu
 • EnvirOtázniky tu
 • ŠvP SLOVENSKÝ RAJ - Vernár tu
 • Slávnostná rozlúčka s 9.A tu
 • Školský výlet - Viedeň - 6.A, 6.B tu
 • Exkurzia - Viedeň - 7.A, 7.B, 4.A tu 
 • Plavecký výcvik tu 
 • Exkurzia do Viedne 9.A tu
 • Turistický výlet - Jarovce tu
 • Národný žrebčín Topoľčianky tu
 • Sokoliar tu
 • Deň ZEME 2018 tu
 • Deň narcisov 2018 tu
 • Maťo z Ružinova tu
 • Brigáda 3.oddelenie a 3.B tu
 • Turistický výlet - Čunovo tu
 • Zápis do prvého ročníka ZŠ tu
 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo tu
 • Farebný deň predškolákov 2018 tu
 • Hviezdoslavov Kubín II. stupeň tu
 • Hviezdoslavov Kubín I. stupeň tu
 • Florbalový turnaj - 2. a 3. ročník  tu
 • Divadelné predstavenie - The Heroes tu
 • Lyžiarsky výcvikový kurz 2018 tu
 • Kurz korčuľovania tu
 • Vianočné tvorivé dielne tu
 • Turistický výlet - Slavín tu
 • Vianočný bazár 2017 tu
 • Schloss Hof tu
 • Katarínska zábava tu 
 • Zbierka starých mobilov tu
 • Turistický výlet - Železná studnička tu
 • Bibliotéka - Pedagogika tu
 • Svetový deň zvierat tu
 • Slávnostná recepcia vo Viedni tu
 • Prváčikovia na návšteve v Domove dôchodcov tu
 • Spoznávame svet zvierat tu
 • BIB: Umenie inšpiráciou tu
 • Maťo z Ružinova tu
 • Divadelné predstavenie - I. stupeň tu
 • Šťastná ježibaba tu
 • Bavme deti športom tu
 • Exkurzia hvezdárne v Hlohovci tu
 • Turistický výlet - symbolický cintorín a bunker BS-8 tu
 • LÉGIOVLAK - výstava tu
 • Športový deň pre seniorov tu
 • Výchovný koncert "Finančná gramotnosť" I. a II. stupeň tu
 • Slávnostné privítanie prváčikov 2017/2018 tu

V školskom roku 2016/2017 sme zrealizovali tieto aktivity: 
 • Slávnostná rozlúčka deviatakov tu
 • Exkurzia Bradlo a Košariská tu
 • Hasičský útvar v Bratislave tu
 • Rok Andyho Warhola tu
 • Dravce z Moravy tu
 • ŠvP Duchonka tu 
 • ŠvP Borová Sihoť - 3.B, 4.A, 4.C tu
 • ŠvP Prašník - 2.C, 3.A, 3.C, 3.D  tu
 • Lednice - zámok ako z rozprávky tu
 • Školský výlet Donovaly - HABAKUKY - 5.A a 5.B tu
 • MDD u nás v škole - Old School Brothers a SUVERENO tu
 • EnvirOtázniky tu
 • Vítanie jari 2.B tu
 • Okresné kolo v prehadzovanej tu
 • Školský turnaj vo florbale tu
 • Vzácna návšteva zo šľachtického dvora tu
 • Zranený živočích, čo s ním? tu
 • Deň Zeme tu
 • Čokoládovňa v Kittsee tu
 • Zápis do 1. ročníka 2017 tu
 • Deň narcisov 2017 tu
 • Deň predškolákov tu
 • Svetový deň vody tu
 • Noc v knižnici - 2. etapa tu
 • Noc v knižnici - 1. etapa tu
 • Po stopách dobrodruhov - MY JOJÁ tu
 • Vesmír očami detí tu
 • Hviezdoslavov Kubín I. stupeň tu
 • Hviezdoslavov Kubín II. stupeň tu
 • Lyžiarsky výcvikový kurz 2017 tu
 • Novoročný turnaj vo futbale - 4. ročníky tu
 • Kocúr v čižmách - Puss in boots tu
 • Výchovný koncert FACELOOK - II. st. - DK Ružinov tu
 • Výchovný koncert MARŤÁNSKA MISIA - I. st. - DK Ružinov tu
 • Školské kolo PYTAGORIÁDY tu
 • Šaliansky Maťko tu
 • Vianočný bazár tu
 • Kino Lumiere na Mikuláša - I. stupeň tu
 • Bavme deti športom tu
 • Vystúpenie v Domove dôchodcov tu
 • Výstava COSMOS DISCOVERY 5.A tu
 • Výstava COSMOS DISCOVERY - 2.C tu 
 • Svetový deň zvierat tu
 • Zber gaštanov tu
 • Exkurzia - veterné mlyny a čokoládovňa - 6.r. a 7.r. tu
 • Exkurzia Brezová pod Bradlom a Košariská - 8.A a 9.A tu
 • Vystúpenie na Ružinovských hodoch 2016 tu
 • Výlet na farme ABELAND v Lozorne tu
 • Slávnostné privítanie prváčikov 2016/2017 tu
V školskom roku 2015/2016 sme zrealizovali tieto aktivity: 
 • Exkurzia v Malinove tu
 • Didaktické hry na Kuchajde a účelové cvičenie na Štrkoveckom jazere tu
 • Výlet na Bratislavský hrad a SNR tu
 • Chcem psíka tu
 • ŠVP Borová Sihoť 3.A, 4.B tu
 • ŠVP Borová Sihoť 3.B, 3.C tu
 • ŠVP Tesáre 1.C a 2.ročníky tu
 • Výlet - Jaskyňa Driny tu
 • ŠVP Tesáre 4.A,5.B,6.AB,9.A tu
 • Muzikál 1.B tu
 • Školský výlet do Topolčianok 6,7,8.r. tu
 • Kurz prvej pomoci 8.6.2016 tu
 • Pozdrav zo ŠVP Borová Sihoť 4.B a 3.A tu
 • Podujatie Western 3.6.2016 tu
 • MDD 1.6.2016 tu
 • Čitateľský maratón ČÍTAJME SI - 2.6.2016 tu
 • Exkurzia - Čistiareň odpadových vôd - 31.5.2016 tu
 • Divadelné predstavenie JAJA - I. stupeň tu
 • Život lesných zvierat - 1.ročník tu
 • Zdravá výživa 1.C - beseda tu
 • Literárno-výtvarná súťaž - VYHODNOTENIE tu
 • Plavecký kurz - ŠKD tu
 • Projekt - Moje obľúbené zvieratko tu
 • Brigáda - 14.05.2016 tu
 • Výchovný koncert ZNEUŹIVANIE MOCI - 13.5.2016 tu
 • Environmentálna výchova na I.stupni tu
 • Deň Zeme tu
 • Deň Zeme v IV.A tu
 • Spoznaj a chráň tu
 • Svet pavúkov tu
 • Environmentálna akcia tretiakov - sadenie stromčekov tu
 • Deň narcisov 2016 tu
 • Zápis do 1. ročníka ZŠ 2016 tu
 • Posedenie ku Dňu učiteľov tu
 • Tretiaci v domove dôchodcov tu
 • Exkurzia v RTVS tu
 • Olompiáda tu
 • Beseda s pani spisovateľkou tu
 • Nové multifunkčné ihrisko tu
 • Deň vody tu
 • Farebný Deň predškolákov 2016 tu
 • Grafity na fasáde tu
 • Výtvarná súťaž k Roku Talentov tu
 • Zápasenie tu
 • Exkurzia v STV tu
 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín I. stupeň 11.2.2016 tu
 • Lyžiarsky výcvikový kurz 1.2 - 6.2.2016 tu
 • Karneval - ŠKD tu
 • Korčuľovanie - ŠKD tu
 • Výstava - Kolmý riečny breh 12.2. tu
 • Potulky po slovenských zámkoch 23.10. tu
 • Novoročný futsalový turnaj tu
 • Vianočné tvorivé dielne 17.12. ŠKD tu
 • Mikulášska diskotéka 9.12. ŠKD tu
 • 1. pomoc tu
 • Bavme deti športom 9.12. tu
 • Olompiáda 7.12. tu
 • Vianočný bazár 7.12. tu
 • Alternatívne zdroje energie 11.11. tu
 • Noc v knižnici 23.10. tu
 • Titanic tu
 • Zber gaštanov tu
 • Svetový deň zvierat tu
 • Jablko plné zdravia 16.10. tu
 • Noc v knižnici 16.10. tu
 • Zdravo a hravo tu
 • Návšteva v domove dôchodcov tu
 • Výlet na farmu HUMANITA tu
 • Maťo z Ružinova tu
 • Deň seniorov (22.9.2015) tu
 • Máme vodnú fontánku (14.9.2015) tu
 • Slávnostné privítanie prváčikov (2.9.2015) tu
 • 1. brigáda v šk r. 2015/2016 tu

V školskom roku 2014/2015 sme zrealizovali tieto aktivity: 
 • Tvorivé dielne v ÚĽUVe - 3.A tu
 • Školský výlet Viedeň - 9.A tu
 • Školský výlet Piešťany - 6.A, 7.A tu
 • Ako sa robí kniha - 6.A tu
 • Sústredenie 6.A, 8.A, 8.B - Pošli ďalej tu
 • ŠVP Chvojnica 2015 - 3.A, 4.A, 5.A tu
 • ŠVP Stará Lesná 2015 tu
 • ŠVP Homôlka 2015 tu
 • Príbehy stromov tu
 • Rok knihy v 5.A tu
 • Oslava MDD tu
 • Výročie Ľ. Štúra tu
 • Beseda so spisovateľkou tu
 • April Mesiac lesov tu
 • Deň Zeme (22.4.) tu
 • Exkurzia do detského laboratória (apríl) tu
 • Život na štrkoveckom jazere (13.4.) tu
 • Deň učiteľov na nšej škole (30.3) tu
 • Deň narcisov (27.3) tu
 • Matematický klokan (23.3.) tu
 • Kino Lumiére II. stupeň (25.3.) tu
 • Svetový deň vody tu
 • Po stopách Cyrila a Metoda (16.3.) tu
 • Beseda so spisovateľkou II.A (marec) tu
 • Živá pôda III.A a deviatačky (13.3.) tu
 • Filmový ateliér I.stupeň (10.3.) tu
 • Nácvik resuscitácie (23.2.-25.2.) II.stupeň tu
 • Hviezdoslavov Kubín (24.2.) I. stupeň tu a II.stupeň tu
 • Atletika pre I. stupeň (25.2.) tu
 • Zápis do 1. ročníka 2015 (13.2.-14.2.)  tu
 • Inscenované čítanie I.stupeň (11.2.) tu
 • Farebný deň predškolákov tu
 • Projekt "Môj dom" II.stupeň tu
 • Pytagoriáda (15.12) tu
 • Vianočný bazár (5.12.) tu
 • Mikuláš (5.12.) tu
 • Všedkovedko (2.12.) tu
 • Prvá pomoc - 2. a 3. ročníky - (19.11.) tu
 • Zábavná hodina 2.A, 2.B , 2.C (12.11.) tu
 • TUTANCHAMON - Jeho hrobka a poklady - 6.A (12.11.) tu
 • Malí výskumníci (november) tu
 • Srdce plné zdravia -  7. a 8. ročníky (21.10.) tu
 • Noc v knižnici - 2. a 4. ročníky (24.10. - 25.10.) tu
 • Noc v knižnici - 1. a 3. ročníky (17.10. - 18.10.) tu
 • TUTANCHAMON – Jeho hrobka a poklady - 2.C (8.10.) tu
 • Ako vzniká animovaný film (8.10.) tu
 • Športový deň so seniormi Ružinova - 3.A  (16.10.)  tu
 • Stromy Ružinova - žiaci 8.A a žiačky 9.A (13.10.)  tu
 • Beseda s dopravnou policajtkou I. stupeň (6. - 10.10.) tu
 • Svetový deň zvierat 3.A (3.9.) tu
 • Košariská a Bradlo- Mohyla 8. a 9.ročník (25.9.) tu
 • Exkurzia - Hlohovec 3.ročník (19.9.) tu
 • Exkurzia - Jaskyňa Driny a hrad Červený kameň (17.9.) tu
 • výchovný koncert pre I. stupeň (5.9.) tu
 • slávnostné otvorenie športového areálu (2.9.) tu
 • slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 (2.9.) tu

V školskom roku 2013/2014 sme zrealizovali tieto aktivity:
                                                                                                           
 • Letná prázdninová činnosť (30.6.-4.7.2014) tu
 • Deň hier v SPŠSaG (25.6.2014) tu
 • Letné športovo-zábavné popoludnie (19.6.2014) tu
 • Biofarma, 1. - 3.roč. (16.6.2014) tu
 • Celoškolská jarná brigáda Naše mesto (13. - 14.6.2014) tu
 • ŠVP Látky, 4.A, 6.A, 7.AB (1. - 5.6.2014) tu
 • Záverečný výlet do Papierničky, 5.A, 6.A (27.5.2014) tu
 • Záverečný výlet loďou, ŠKD (3.6.2014) tu
 • Farby Zeme, projekt 8.A (január - jún 2014) 
 • MY 50 HAPPY FEST (30.5.2014) tu
 • MDD prváci (30.5.2014) tu
 • ŠVP pri Piešťanoch, 2.A + 3.A (12. - 16.5.2014) tu
 • Workshop 1.C a 9.A (22.5.2014) tu
 • Workshop seniori 2.B a 9.A (21.5.2014) tu
 • Ružinovský idol (5.5.2014) tu
 • Zavlažovanie a náučná tabula (10.5.2014) tu
 • SUPERTRIEDA, 1.C + 4.A (5.5.2014) tu
 • ŠVP Homôlka, 2.B, 3.B, 4.B (27.4. - 2.5.2014) tu
 • Deň Zeme (23.4.2014) tu
 • Deň narcisov (11.4.2014) tu
 • Workshop - seniori, deti a kniha (31.3.2014) tu
 • Fyzika a energia zblízka, 7.AB, 9.A (január - máj 2014) tu
 • Jubileum seniorov - workshopy so starkými (25.3.2014) tu
 • Športový deň so seniormi (14.3.2014) tu
 • Projektová práca v 4.ročníku (13.3.2014) tu
 • Prváci s rozprávkami (10. - 11.3.2014) tu
 • Deň vody na I. stupni (17. - 20.3.2014) tu
 • Hviezdoslavov Kubín, 4. - 9.r., školské kolo (5.3.2014) tu
 • Farebný karneval, ŠKD (19.2.2014) tu
 • Hviezdoslavov Kubín, 1. - 3.r., školské kolo (17.2.2014) tu
 • Environmentálna výchova 1.-2.roč. (17. - 18.2. 2014) tu
 • Medzigeneračné stretnutie v Domove dôchodcov 7.B+3.B (13.2.2014) tu
 • Valentínsky dom dôchodcov s 1.C (13.2.2014) tu
 • Zápis do 1.ročníka (7. - 8.2. 2014) tu
 • Zábavno-vzdelávací deň prvákov (7.2.2014) tu
 • Čestná prezidentská stráž na 1.stupni (31.1.2014) tu
 • Korčuľovanie v ŠKD (20. - 29.1.2014) tu
 • Škôlkari u prvákov (29.1.2014) tu
 • Deň predškolákov (25.1.2014) tu
 • Náš Emil je HVIEZDA tu
 • Vianočné besiedky a workshopy žiakov (19.12.2013) tu
 • Návšteva škôlky MŠ Medzilaborecká (19.12.2013) tu
 • Vianočný večierok učiteľov (18.12.2013) tu
 • Vianočná besiedka a dielne v Domove dôchodcov 3.A+7.AB (18.12.2013) tu
 • Predvianočné sústredenie, siedmaci (12.- 15.12.2013) tu
 • STV1 - Hodina deťom - druháci a štvrtáci (8.12 2013) tu
 • Vianočný bazár (6.12.2013) tu
 • Mikuláš a divadlo - I.stupeň (6.12.2013) tu
 • 2.A natočila spot v Jemných melódiách (3.12.2013) tu
 • Vzorové hodiny a ukážky vyučovania angličtiny na 1.stupni (26.11.2013) tu
 • Medzinárodný deň bez fajčenia (22.11.2013) tu
 • Jubileum seniorov, 3.A + 9.A (14.11.2013) tu
 • Zasadnutie ružinovského systému (12.11.2013) tu
 • Šetrime energiou 4.A + 4.B (11.11.2013) tu
 • Jesenné športovo-zábavné popoludnie, ŠKD (28.10.2013) tu
 • Noc v knižnici, 1.+ 2.stupeň (25.-26.10.2013) tu
 • Beseda s políciou + Vodiaci pes, exkurzia, 1.stupeň (22. a 28.10.2013) tu
 • Svetový deň zvierat, II.stupeň (4.10.2013) tu
 • Medzinárodná konferencia Komplexný systém starostlivosti o dieťa v šk. prostredí (19.-20.10.2013) tu
 • Návšteva v slovenskom hydrometeorologickom ústave 7.A+7.B (18.10.2013) tu
 • Šarkaniáda v ŠKD (11.10.2013) tu
 • Jesenný tvorivý deň, 1.stupeň, (11.10.2013) tu
 • Interaktívne vyučovanie LESY, 1.stupeň, (7. - 14.10.2013) tu
 • 4.A smutne aj veselo tu
 • Jaskyňa Driny a Červený Kameň (26.9.2013) tu
 • Logo Bratislavy 7.AB+8.A, (25.9.2013) tu
 • Noc výskumníkov 7.AB (27.9.2013) tu
 • Spojme sa pre šport 4.A+seniori Ružinova (23.9.2013) tu
 • Výchovný koncert 1.stupňa (6.9.2013) tu
 • slávnostné otvorenie nového šk. roka (+imatrikulácia prvákov) - 2.9.2013
 • Denný tábor ŠKD, 1. - 4. júla 2013 tu 

V školskom roku 2012/2013 sme zrealizovali už tieto aktivity:
 • Výcvik Nenásilnej komunikácie NVC pre učiteľov (40 h.) - leto 2013 tu
 • Škola v prírode, Homôlka, 2.B, 3.B, 4.A (16. - 21. 6. 2013) tu
 • Škola v prírode, Senec 1.A, 1.B, 2.A (17. - 21. 6. 2013) tu
 • Škola v prírode, Oščadnica 3.A + 8.A (16. - 21. 6. 2013) tu
 • MY FEST - VYVRCHOLENIE ROKA DIEŤAŤA (14.6.2013) tu
 • Filmové predstavenie v ŠKD (12.6.2013) tu
 • Workshopy Ktichen art v areáli školy (9.6.2013) tu
 • Škola v prírode, Osrblie, 5.A+7.A+9.A (5. - 8.júna 2013) tu
 • Deň detiiiiiiiiiiiií, 31.máj 2013 tu
 • Plavecký výcvik, máj 2013 tu
 • Atlantis 1.B + 4.A (23.máj 2013) tu
 • Workshopy, 1.stupeň (20. máj 2013) tu
 • Deň mlieka, 1.stupeň (21.5.2013) tu
 • Workshopy a Botanická záhrada 1.B + 8.A (16. - 17. mája 2013) tu
 • 2.jarná brigáda školy (8.5.2013) tu
 • Guľko bombulko, 1.A + 1.B (7.5.2013) tu
 • Lesné zvieratka - interaktívne názorné vyučovanie, 1.stupeň (30.4.2013) tu
 • arteškolenie učiteľov (30.4.2013) tu
 • Pokusy s vodou (26.4.2013) tu
 • Deň Zeme a konferencia dievčatá 7.A (24.- 25.4.2013) tu
 • Deň zeme na 1.stupni (22.4.2013) tu
 • Jarná brigáda žiakov, rodičov a učiteľov (13.4.2013) tu
 • Veľkonočné dielne v ŠKD (25.3.2013) tu
 • Beseda so spisovateľkou Katarínou Petkaničovou, I. stupeň (19.3.2013) tu
 • Projektové dni "Kvapka vody" ku Dňu vody na I. stupni (13.3. a 19.3.2013) tu 
 • Exkurzia Atlantis pre 3. a 6.ročník (12.marca 2013) tu
 • Beseda o Číne, 1.A+B, 3.A (7.2.2013) tu
 • Zápis do 1.ročníka (8. - 9.februára 2013) tu
 • Korčuliarsky výcvik (dva týždne vo februári 2013) tu
 • Fašiangový karneval na I.stupni (6.2.2013) tu
 • Malí zachránari, 2.A, 2.B, 3.A (31.1.2013) tu
 • Lyžiarsky výcvik, 5.A, 6.A, 6.B, 8.A (28.1 - 2.2.2013) tu
 • Zumba, záverečná besiedka, I.stupeň (22.1.2013) tu
 • Vystúpenie ZUMBY v Inchebe (v sobotu 26. januára 2013) tu
 • Deň predškolákov s rozprávkou (26.1.2013) tu
 • Vianočný program, turnaj, workshopy na 1.stupni (21.12.2012) tu
 • Vianočný workshop v domove dôchodcov, 2.A + 8.A (20.12.2012) tu
 • Vianočný program prvákov pre škôlku (19.12.2012) tu
 • Predvianočné sústredenie so 7.A (13.-16.12.2012) tu
 • Interaktívna výstava - čím chceš byť pre 5. - 6.ročník (11.decembra 2012) tu
 • Mikuláš a Vianočný koncert tu
 • Vianočný bazár na pomoc chudobným rodinám (6.decembra 2012) tu
 • tvorivé dielne učiteľov v ateliéri (1. decembra 2012) tu
 • Fyzika 6.A a 6.B v Edulabe tu
 • Jeseň v ŠKD (október - november 2012) tu
 • Fyzika tak trochu inak 6. ročníky tu
 • Noc v knižnici pre 1.stupeň s ôsmakmi, (26. - 27.10. 2012) tu
 • Vrchol Roka seniorov - workshopy 2.A + 8.A, (24.10.2012) tu
 • Svetový deň zdravia na 1. stupni (16.10.2012) tu
 • Workshopy so seniormi, 8.A + 2.A, 11.10.2012 tu
 • Svetový deň jablka, 11.10.2012 tu
 • Svetový deň zvierat, 8.10.2012 tu
 • Výchovný koncert pre 1.stupeň, 4.10.2012 tu
 • Malá konferencia o výchove a o problémoch školy - 28.9.2012 tu
 • Noc výskumníkov, 2.B, 5.A, 8.A, 28.9.2012 tu
 • Maľovanie so seniormi, dievčatá 6.A + 7.A, 28.9.2012 tu
 • Vlastivedné múzeum a Hvezdáreň Hlohovec pre 3. - 4.ročník, 27.9.2012 tu
 • Energia zblízka pre 7. - 9.ročník - 21.9.2012 tu
 • Športový deň 3.A so seniormi, 19.9.2012 tu
 • Dopravné ihrisko, 1.stupeň, 17.9.2012 tu
 • Energia zblízka pre 2. - 6.ročník - 6.9.2012 tu
 • slávnostné super otvorenie nového šk. roka (+naši prváci) - 3.9.2012 tu
šk. rok 2011/2012 sa nám podarilo zrealizovať tieto aktivity:
 • Revitalizácia a renovácia školy 2012 tu
 • 3.brigáda rodičov, žiakov a učiteľov - 24.8.2012 tu
 • Návšteva Hydrometeorologického ústavu tu
 • Mini brigáda pre odvážnych maliarov - 8.8.2012 tu
 • Program v Lige proti rakovine tu
 • Sústredenie Osrblie, 5.A, 5.B a 7.A, 26. - 28.6.2012 tu
 • Workshop žiakov v Domove dôchodcov, 28.6.2012 tu
 • Ateliér pre žiakov DYS club v sobotu, 16.6.2012 tu
 • Ružinovský Idol 3 tu
 • Škola v prírode - Kubrica pri Trenčíne,  10. - 15.6.2012 tu
 • Rok pohybu, turnaje, jún 2012 tu
 • Celoškolská brigáda - revitalizácia škol, 24.6.2012 tu
 • Ateliér pre žiakov v sobotu tu
 • Odchádza nezabudnuteľná 9.A tu
 • Olympijský deň pre predškolákov, 2.6.2012 tu
 • Deň detí - Dance Show, spevák Kali, šermiari a iné..., 1.6.2012 tu
 • Účelové cvičenie a hokej, 18.5.2012 tu
 • 5.A maľuje pre okolité štáty, apríl 2012 tu
 • 4.A v ateliéri - čarovanie s akrylom, 30.4.2012 tu
 • Výcvik pre žiakov 8.A, 23. - 25.4.2012 tu
 • Deň Zeme 23.4.2012 tu
 • Deň narcisov, 13.4.2012 tu
 • Mc Donald´s cup, 12.4. 2012 tu
 • Veľkonočné dielne, I. stupeň, 4.4.2012 tu
 • Vzdelaný Ružinov - čítanie v školách, marec 2012 tu
 • Zumba ŠKD, január - apríl 2012 tu
 • Pohyb Knick knack, 2.3.2012 tu
 • Vianočné stretnutie detí a seniorov tu
 • Maťo z Ružinova, január 2012 tu
 • Zápis do 1. ročníka, 10. - 11.2.2012 tu
 • Deň predškolákov, 29.1.2012 tu
 • Deti pre starších, 21.12.2011 tu
 • Vianočný bazár, 14.12.2011 tu
 • Predvianočné sústredenie 7.A, 8. - 11.12.2011 tu
 • Maľovanie v ateliéri, 4.A a 7.A, 13. a 17.9.2011 tu
 • Noc výskumníkov, 23.9.2011 tu
 • Neštandartná hodina slovenského jazyka so Štúrovcami, marec 2012  tu
 • Netradičná výučba anglického jazyka - marec  tu
 • Prvý školský deň september 2011 tu

V školskom roku 2010/2011 sme zrealizovali tieto aktivity:

 • Po stopách lužných lesov, 28.6. 2011 tu
 • návšteva Ministerstva obrany SR, 25.6.2011 tu
 • Škola v prírode, jún 2011 tu
 • Škola v prírode, žiaci 6.A - Vyhne, 16. - 21.5.2011 tu
 • Program v Lige proti rakovine, 13.5.2011  tu
 • Deň zeme, 20.4.2011 tu
 • Interaktívne vyučovanie, digitálne vzdelávanie, marec - máj 2011 tu
 • Vianočné stretnutie detí a seniorov, 21.12.2010 tu
 • Návšteva Hydrometeorologického ústavu, október 2010  tu
Comments