Výtvarná súťaž

uverejnené 24. 5. 2016, 6:59 používateľom Ľuba Jarošová
Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku a Veľvyslanectvo Kubánskej republiky Vás srdečne pozývajú na vyhodnotenie 13.ročníka literárno- výtvarnej súťaže

 „Naši národní buditelia Ľudovít Štúr - José Martí“.

        Vyhodnotenie, na ktoré pozývame žiakov, ich rodičov, ocenených mladých  výtvarníkov a učiteľov, ktorí s nimi pracovali, sa bude konať 28. mája 2016 o 10. hodine, v Slovenskom rozhlase, Mýtna 1, Bratislava (obrátená pyramída).

 

        Medzi pozvanými osobnosťami budú, o.i., zástupcovia ministerstva školstva, ministerstva kultúry a ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a samozrejme, veľvyslankyňa Kuby na Slovensku a predseníctvo Spoločnosti priateľov Kuby.


ZŠ Medzilaborecká, Bratislava:       - Emma  a VeronikaValachová, 2 cena

                                                    - Kristína Rozičová, 2. cena

GRATULUJEME!!!!!!

Comments