VŠETKOVEDKO

uverejnené 26. 1. 2017, 4:50 používateľom Ľuba Jarošová

Aj Vaše dieťa môže vo VŠETKOVEDKOVI ukázať, čo všetko vie a že je výnimočné.

Deti si overia nadobudnuté vedomosti, čítanie s porozumením, rozvíjajú logické myslenie a správny úsudok a ešte sa aj pripravia na testovanie v 5 ročníku.

Súťaž bavila aj slabších žiakov, dokonca ich motivovala k učeniu :-).

Úlohy použijeme aj na hodinách na spestrenie vyučovania.


V našej škole sa tento školský rok do súťaže zapojilo 34 žiakov  2. - 5. ročníka. Čo získali?


Všetkovedkom školy sa stal ALEX NEUSCHEL z III.B triedy
Titul Všetkovedka získalo 9 žiakov a Všetkovedkovými učňami sa stalo 24 žiakov.

Všetkým srdečne gratulujeme.


Comments