Vesmír očami detí

uverejnené 27. 3. 2016, 6:07 používateľom Ľuba Jarošová
SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,

CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU

A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI

 

vyhlasujú

XXXI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže

 

 

VESMÍR OČAMI DETÍ

Za našu školu sme zo všetkých práca na 1 stupni (cca 200) museli vybrať 10, ktoré sa nám zdali naj, aj keď všetky boli krásne. Jedna z našich prác sa ocitla aj medzi vyhodnotenými prácami, ktoré postúpili do celoslovenského kola. Jej majiteľkou ja naša šikovná maliarka NIKOLKA MARCELOVÁ z I. C. Gratulujeme!!!
Comments