Veľký úspech v krajskom kole olympiády zo SJL

uverejnené 9. 2. 2016, 10:56 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 10. 2. 2016, 12:12 ]
Veľkú radosť nám urobil deviatak Aleksa Džino

ktorý v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry získal krásne 2. miesto

Aleksovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 


Comments