Súťaž - učitelia z detstva

„Učiteľ má byť v niektorom kúte svojej duše večným dieťaťom, solidárnym s tou mladosťou, ktorá mu je zverená.“ (K. Čapek)

Začiatok školského roka a významného Roka dieťaťa, ktorý sme sa rozhodli v tomto školskom roku odštartovať sme začali veľkou súťažou: "Uhádni učiteľa z detstva" a "Vyber najsympatickejšieho malého učiteľa".


Svoje tipy doručilo načas elektronicky alebo písomne 25 žiakov našej školy. Všetky hlasovacie lístky boli notárom overené ako platné a po štatistickom vyhodnotení boli zistené tieto skutočnosti :

Najúspešnejšími žiakmi, ktorí uhádli tretinu učiteľov boli:

1. miesto - ADAM LOVAS z 8.A
2.miesto - MIRKA KOLNÍKOVÁ z 5.A
3.miesto - SOPHIA SÚKENNÍKOVÁ zo 6.A
4.miesto - KATKA KIŠŠOVÁ z 1.B
5.miesto - DENIS MÓRICZ z 5.A
BONUS - trieda 5.A získava osobitný bonus za najlepšie zapojenie a získavajú od triednej pani učiteľky okrem sladkej odmeny aj jednu ľubovoľnú výhodu, ktorú si s ňou dohodnú.

Všetci piati získajú sladké ceny vo forme odmeny. Víťazné pani učiteľky budú mať jednu vyučovaciu hodinu milé posedenie v školskej čajovni, kde budú pri čaji a zákuskoch tráviť príjemne čas:) Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom.


Súťaž o najsympatickejších a najčastejšie uhádnutých učiteľov z detstva vyhrali:

1. Ľubka Jarošová
2. Zuzka Holendová
3. Zuzka Stenová

Učitelia získajú okrem sladkej odmeny aj osobitné prekvapenie od p. riaditeľky a svojich žiakov. Necháme sa prekvapiť, čo vymyslia......

Video Ružinovskej televízie o súťaži (7:00 - 8:30):

Comments