Projekt KOMPARO

uverejnené 26. 5. 2016, 3:31 používateľom Ľuba Jarošová
Žiaci sú testovaní na konci 4. ročníka ZŠ, na konci 6. ročníka ZŠ (resp. prímy OG), počas 8. ročníka ZŠ (resp. tercie OG) a počas 9. ročníka ZŠ (resp. kvarty OG).
Predmetové testy sú z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z vybraných prírodovedných a spoločenskovedných predmetov (štvrtáci, šiestaci a ôsmaci).

Tento rok prebehlo testovanie 05.05.2016 vo štvrtom ročníku. Do celoslovenského testovania sa zapojilo 16 štvrtákov.                        
Tu sú tí najlepší.....:-)

MATEMATIKA
Martin Fellmayer, Šimon Ollé, Samuel Jenis
Jakub Kvačka, Samuel Kvačka, Andrej Zhang, Volodymir Kashtanov

VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY
Maxík Siebert
Andy Lauermann

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Maxík Siebert
Samuel Kvačka

PRÍRODOVEDA
Šimon Ollé
Samuel Kvačka, Andrej Zhang

VLASTIVEDA
Maxík Siebert
Jakub Kvačka, Samuel Kvačka

Aj ostatným deťom ďakujeme za ich veľkú snahu!!!
Comments