POZNÁME VÍŤAZOV 2. ROČNÍKA ZÁCHRANA SOM JA

uverejnené 21. 10. 2018, 8:49 používateľom Ľuba Jarošová   [ aktualizované 21. 10. 2018, 8:50 ]

Druhý ročník projektu ZÁCHRANA SOM JA pozná svojich víťazov. Rozhodovanie bolo aj v tomto ročníku veľmi ťažké, a aj z tohto dôvodu sú víťazmi na niektorých školách (v zozname nižšie) i viaceré zapojené triedy.

Všetkým zúčastneným školám a triedam ĎAKUJEME za zaslané projekty. Je vidieť, že téma prvej pomoci a bezpečnosti na cestách je deťom blízka. Obzvlášť veľká vďaka patrí všetkým pedagógom za ich nasadenie a angažovanosť v príprave projektov.

Týchto 50 škôl sa môže tešiť na svoju výhru – ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň ZŠ, kurz prvej pomoci pre pedagógov a automatický externý defibrilátor pre svoju školu.


A Medzi 50 - timi triedami, je aj naša IV.A, ako jediná z celej Bratislavy. tešíme sa!!!


http://www.zachranasomja.sk/aktuality/pozname-vitazov-2-rocnika-zachrana-som-ja/?fbclid=IwAR25Bs9LTXY34iZgiwurLnkYHVN85fqDmcKCi8swNbp3SAsJbcGO9UUOCPU

Comments