Planéta vedomostí, 3. miesto v SR

uverejnené 21. 1. 2012, 17:44 používateľom Admin ZŠ Medzilaborecká   [ aktualizované 22. 1. 2012, 13:52 ]

V júni 2011 naša trieda 7.A s triednym učiteľom V. Križom získala ocenenie v modernom vyučovaní a to 3.miesto na celom Slovensku. Trieda počas celého polroka pracovala s interaktívnym vyučovaním, zúčastňovala sa rozličných aktivít, vyučovanie prebiehalo s digitálnymi učebnicami. Rozličných e-learningových aktivít sa zúčastňovali aj iné triedy. Ocenenie prinieslo škole finančné a vecné ohodnotenie, ktoré prispelo ku kúpe interaktívnej tabule v škole a tvorivému vyučovaniu.

Comments