Pikopretek

uverejnené 11. 6. 2018, 14:03 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 15. 6. 2018, 9:24 ]
20. ročník Pikopreteku sa uskutočnil v náhradnom termíne 26. apríla 2018 na Železnej studienke v Bratislave.

Pikopretek sa pravidelne koná na jar na bratislavskej Železnej studienke, kde 4 členné družstvá súťažia v matematických, logických a športových úlohách na viacerých stanovištiach umiestnených pozdĺž cca 3km dlhej trasy. O celkovom poradí v každej kategórii rozhoduje jednak čas, v ktorom družstvá prejdú celú trasu, ale aj body za jednotlivé úlohy. Okrem matematických a športových schopností o víťazovi často rozhoduje nasadenie a tímová spolupráca, ktoré sú dôležitými faktormi pre zvládnutie niektorých úloh.

Súťažné úlohy sú každoročne zasadené do iného príbehu, ktorý slúži na motiváciu a spestrenie súťaže.

Hodnotil sa jednak hrubý čas, za ktorý tím prebehol trasu (v čom je zarátaný beh medzi stanovišťami, ale aj rýchlosť splnenia niektorých úloh – kto ich splnil rýchlejšie, mohol skôr pokračovať na ďalšie stanovište), a aj uspokojivosť splnenia iných úloh – kto ich v danom časovom limite splnil lepšie, dostal viac bonusových minút, ktoré sa odčítali od času, za ktorý tím prebehol trasu.

Z našich družstiev najlepšie skončili žiaci 5. ročníka, obsadili krásne 9.miesto z 27 družstiev

Žiaci 6.ročníka skončili  na 10.mieste z 31 družstiev 

žiaci 7.ročníka skončili na 17. mieste z 29 družstiev, 

žiaci 8.ročníka skončili na 18.mieste z 30 družstiev.

Všetkým blahoželáme a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu školy.


foto tu

Comments