Pikopretek

uverejnené 27. 6. 2017, 8:56 používateľom Zuzana Stenová

OLYMPUS DIGITAL CAMERADňa 11.5.2017 sa v náhradnom termíne konal 19. ročník Pikopreteku. Počasie tentokrát vyšlo lepšie ako pred dvoma týždňami, a tak na deti v menej zalesnených úsekoch trase nepadal dážď, ale svietilo Slnko.

Vyše 60 organizátorov a sa popasovalo s náporom 118 družstiev, a tie sa zase popasovali s 10 úlohami na približne 3 kilometroch trasy.

Hodnotil sa jednak hrubý čas, za ktorý tím prebehol trasu (v čom je zarátaný beh medzi stanovišťami, ale aj rýchlosť splnenia niektorých úloh – kto ich splnil rýchlejšie, mohol skôr pokračovať na ďalšie stanovište), a aj uspokojivosť splnenia iných úloh – kto ich v danom časovom limite splnil lepšie, dostal viac bonusových minút, ktoré sa odčítali od času, za ktorý tím prebehol trasu.

Z našich družstiev najlepšie skončili žiaci 8. ročníka. Obsadili krásne 3. miesto z 31 družstiev

Žiaci 7.ročníka skončili na peknom 5. mieste z 32 družstiev

žiaci 6.ročníka skončili  na 15.mieste z 31 družstiev 

a žiaci 5.ročníka skončili na 10.mieste z 24 družstiev.

Všetkým blahoželáme a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu školy.

Comments