Ocenenie primátorom Bratislavy

uverejnené 2. 5. 2012, 7:26 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 13. 9. 2014, 15:12 používateľom Zuzana Stenová ]

Deň učiteľov, 28.marca 2012, sa v Primaciálnom paláci niesol v radostnom duchu, ktorý rozžiaril celú našu školu. Naša p. riaditeľka Iveta Hajduová získala významné pedagogické ocenenie. V hlavnom meste bola medzi 25 pedagógmi, ktorým p. primátor odovzdal ocenenie.
P. riaditeľka pre médiá uviedla: "Dobrá škola je vtedy dobrá, keď má dobrých učiteľov.... Riaditeľ je ako dirigent, ale "nástrojmi" školy sú učitelia. Som nesmierne šťastná, že učitelia na našej škole sú pedagógovia telom i dušou, ochotní vždy pomôcť a nepozerajú sa na to, či im už "padla" a neponáhľajú sa hneď domov, ale robia ďalej, lebo to robia pre deti....pre školu....preto, že tú prácu majú radi. Teší ma, že môžem pri mojich učiteľoch byť.....že sa môžem s nimi tešiť z úspechov.....že mi dovolia sa s nimi zasmiať a riešiť otvorene všetky pracovné a častokrát i osobné víťazstvá a prehry.....Som rada, že som v takom tíme ľudí, cením si to a vážim si to....."

Ďakujeme dirigentke malého orchestra s veľkým srdcom. Veríme, že hudba, ktorú citlivo a starostlivo vyberá pre každodenné koncerty v sálach tried, sa bude rodičom i deťom páčiť:)))


Reportáž s p. riaditeľkou a žiakmi 9.A nájdete aj na stránke STV - regionálne správy zo dňa 28.3.2012, stopa od 21:24 do 22:50.

Milé fotografie a video s 9.A i zistenie podobnosti p. riaditeľky Hajduovej s Marikou Gombitovou:) si je možné pozrieť aj v Novom čase z 31.3.2012.

Reportáž z 5.2.2013 z TVR môžete vidieť aj TU.
Komplexnú reportáž o ocenení p. riaditeľky urobila Televízia Ružinov na videu nižšie (čas od 3:37 do 6:55):


Comments