Úhrady za ŠKD v školskom roku 2018/2019

uverejnené 3. 7. 2018, 22:45 používateľom Ľuba Jarošová
Súvisiaci obrázok
Milí rodičia, 
úhradu za pobyt v ŠKD stanovenú zriaďovateľom na 15,94 € za mesiac je potrebné uskutočniť prevodom na účet alebo poštovou poukážkou na číslo účtu vo VUB, a.s.

IBAN: SK96 0200 0000 0016 4006 3258
 

Prosíme uvádzať meno žiaka, triedu a mesiac, za ktorý poplatok uhrádzate do 15. dňa v danom mesiaci.

Ďakujeme.
Comments