Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

uverejnené 21. 10. 2018, 10:00 používateľom Lenka Kubiková   [ aktualizované 5. 11. 2018, 6:32 ]
Na základe Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. zo dňa 26.11.2015, § 58 ods. p) a pokynov Národného športového centra pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na škole prebehlo testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ, konkrétne tried I.A (15.10. 2018) a I.B (16.10. 2018). Testovanie I.C a I.D prebehlo 24.10. 2018.

Deti vnímali testovanie pozitívne. V telocvični vládla príjemná atmosféra, bez veľkého hluku a nervozity. Dôkazom bolo aj jednohlasné „áno“ na otázku, či sa im dnešné športové zápolenie páčilo.

                                                                                                                Mgr. Ľuboš Cigánik
Foto I.A
Foto I.B
Foto I.C, I.D
Comments