Konalo sa: Zasadnutie ružinovského systému

uverejnené 2. 11. 2013, 14:11 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 6. 7. 2015, 16:47 používateľom Zuzana Stenová ]

Správa z TVR. 


V utorok 12.11.2013 od 09:30 sa konalo veľké zasadnutie s množstvom významných hostí na tému:

Komplexný systém starostlivosti o dieťa v školskom prostredí

Zasadnutie s podporou

Magistrátu mesta Bratislavy, Mestskej časti Ružinov, Nadácie Orange


Základná škola, Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava

 

Zámerom stretnutia bolo zoznámiť všetky zložky podporného systému (CPPPaP, ÚPSVaR, polícia, pediater, psychiater, MiÚ Ružinov, VÚDPaP a i.) pri ochrane stále väčšieho počtu ohrozených detí a rodín a pokúsiť sa vytvoriť prvé kroky pre budúcu lepšiu spoluprácu a koordináciu jednotlivých členov tohto systému na rýchlu a účinnú pomoc a vybudovanie systému podpory deťom i rodinám. Škola musí stále viac plniť funkciu centra ochrany dieťaťa a zároveň výchovne pôsobiť pri podpore a pomoci všetkým deťom, ktoré má v starostlivosti.

 

Program:

9:30 – otvorenie zasadnutia, zámer projektu, predstavenie systému spolupráce

10:00 – 12:30 – riadená diskusia, príspevky, otázky a odpovede odborníkov na požiadavky špeciálnych pedagógov a psychológov škôl.

 Po skončení zasadnutia bude vypracovaný dokument s odporúčaniami a požiadavkami odborníkov MČ Ružinov smerom na MŠ SR, ÚPSVaR a ďalšie inštitúcie pre zlepšenie spolupráce a zavádzania komplexného systému do škôl.

PROJEKT JE PODPORENÝ:
Comments