Škola priateľská deťom - UNICEF - pozastavený

uverejnené 29. 9. 2012, 10:59 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 6. 7. 2015, 16:51 používateľom Zuzana Stenová ]
Školský rok 2012/2013 sa celý bude niesť v duchu detského sveta s názvom " ROK  DIEŤAŤA ". Zdá sa nám, že je  veľmi dôležité venovať svoju pozornosť práve deťom, nakoľko sme presvedčení, že škola je jedinečným miestom, kde deti nachádzajú svoj druhý domov.

Chystáme sa pri tejto príležitosti nadviazať spoluprácu aj s organizáciou UNICEF, ktorej hlavnou náplňou je chrániť deti celého sveta. Ako škola by sme sa chceli zapojiť do jedného z dôležitých programov Child Friendly School a stať sa tak súčasťou siete škôl, ktoré chcú "vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou." Bližšie sa o programe možno dozvedieť i tu.

Program a aktivity Roka dieťaťa v sebe nesú obsahom práve snahu byť bližšie deťom, ich svetu a byť im skutočne priateľskejší. Dohovor o právach dieťaťa, lepšia a ústretovejšia spolupráca na začlenení deti do spoluvytvárania školy a iné sa majú v tomto roku stať súčasťou a samozrejmosťou našej školy.

Program Školy priateľskej deťom bol pozastavený. Pedagogická rada pozastavila projekt spolupráce s organizáciou UNICEF z dôvodu, že nesúhlasí s podmienkami, ktoré sú súčasťou tohto projektu, okrem iného i s účasťou všetkých zamestnancov na povinnom školení (aj kucháriek, ekonómky a pod.). Táto podmienka je z personálneho hľadiska skoro nemožná. Podmienky UNICEF pre školy sú zverejnené tu. Máme presvedčenie, že tieto podmienky sú formálne a neobsahujú v sebe živú atmosféru konkrétnej školy.
Comments