Výročie Ľ Štúra

uverejnené 12. 5. 2015, 11:16 používateľom Ľuba Jarošová   [ aktualizované 21. 5. 2015, 9:46 ]

Vyhodnotenie ROKA Ľudovíta Štúra

http://travel.spectator.sme.sk/img/gallery/a141.jpgĽudovít Štúr

Slovenský národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, historik, jazykovedec, pedagóg, spisovateľ, básnik, publicista a redaktor.

 

V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra. Toto okrúhle výročie predstavuje jedinečnú príležitosť na pripomenutie si jeho života a mnohostranného diela nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj s presahom do medzinárodného kontextu.

Preto sme sa v našej škole rozhodli zorganizovať podujatia, ktoré pútavo, zaujímavo a primerane rôznemu veku žiakov pripomenú osobnosť Ľ. Štúra.


1. stupeň ZŠ

- Po stopách Ľ. Štúra – exkurzia v miestnej knižnici na Tomášikovej ul. s tvorivou dielňou

- Spoznávame dejiny – významné osobnosti Slovenska – prezentácie, projekty

- Kvíz – Kto je to? Čo je to? (osobnosti Slovenska)

- výtvarná výchova – vytvor portrét zaujímavej osobnosti Slovenska

- Recitačná súťaž – z diela Ľ. Štúra

 

 

2. stupeň ZŠ

 

- Portrét Ľ. Štúra – krátke referátiky zamerané na život a prínos Ľ. Štúra

- ROK KNIHY – „ Sme spisovatelia“

- Dramatizácia – „Ako vzniká kniha“ – scenár, hovorené slovo, pantomíma, prednes

- Diskusie, besedy – Prečo si pripomíname výročie Ľ. Štúra, kto to bol?, bol pozitívom v našich dejinách alebo negatívom – argumentácia na základe doma pripravených materiálov

- Práca s knihou „Jar Adely Ostroluckej“ – beseda o prečítanom

- Po štúrovských stopách – vlastenecká vychádzka v Bratislavskom kraji

 

 Plánujeme : 22. október 2015- Deň Ľudovíta Štúra

 

Comments