Výchovný koncert pre II.stupeň - január 2017

uverejnené 22. 1. 2017, 6:28 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 31. 1. 2017, 11:16 ]
https://sites.google.com/a/zsmedzilaba.sk/www/oznamy/akcie-skoly/vychovnykoncertpreiistupen-januar2017/facelook.jpg
Umělecká agentura EMMA ve spolupráci s MUSIC CITY přináší pro žáky II. stupně ZŠ v rámci Česko-Slovenského koncertního turné unikátní multimediální koncert FACELOOK, který je svým uměleckým obsahem a národním přesahem ojedinělou výpovědí umělců z České a Slovenské republiky.

Důležitým aspektem multimediálního koncertu FACELOOK je jeho obsahová stránka, která klade důraz na běžná a zároveň podstatná témata jakými jsou: láska, přátelství, rodina, pravdomluvnost, čestnost, vzdělání, lidskost, empatie, tolerance, vlastní ůsilí, ale i negativní stránky jako lež, rasizmus, cyberbullying a pod.

Bobo Kantor: „Multimediálním koncertem FACELOOK chceme žáky motivovat k jejich vlastnímu úsudku a správnému posuzovaní reality. Dospívající mládež má v dnešním převážně materiálním, konzumním a virtuálním světě mnohdy tendenci a sklony k povrchnímu jednání v přístupu k životu, vlastnímu rozhodování, v lenosti a ve vynakládání osobního úsilí...

Žiakov zaujali nielen pesničkami, ale aj videoprojekciou, laser-animaciou, svetelným designom a technologicky najvyspelejšou zvukovou aparaturou. Deti boli do koncertu vtiahnutí a interaktívne zapojení hudobníkmi. Koncert bol fantastický a zanechal v nás všetkých umelecký zážitok. ĎAKUJEME !

Foto z koncertu tu

Video z koncertu 


Comments