Vianočná návšteva v Domove dôchodcov

uverejnené 18. 12. 2013, 10:46 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 21. 12. 2013, 14:14 používateľom Zuzana Stenová ]

Streda 18.decembra 2013 sa okrem výborného celoškolského výchovného koncertu s protidrogovou tematikou naši žiaci 3.A, 7.A a 7.B už tradične zúčastnili na spoločnom stretnutí v Domove dôchodcov na Pažítkovej ulici. Starkí sa s deťmi vianočne zvítali koledami, nasledovali spoločné tvorivé dielne, vytváranie vianočných pozdravov a perníčkov. Deti poroznášali vyrobené a ozdobené perníčky starkým v celom objekte až k lôžkovým pacientom. V závere deti zatancovali, zaspievali, zarecitovali a zapriali Vianoce plné blízkosti...

Celý tento projekt sme uskutočnili aj vďaka finančnej podpore Nadácie Orange.Comments