Účelové cvičenie a hokej

uverejnené 18. 5. 2012, 12:53 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 13. 6. 2012, 12:11 používateľom Zuzana Stenová ]
V piatok 18.mája 2012 sa na našej škole uskutočnili didaktické hry a účelové cvičenie pre všetkých žiakov školy. Deti si hneď ráno vyskúšali nácvik evakuácie pri požiarnom poplachu, potom si počas 4 vyučovacích hodín osvojili poznatky z oblasti zdravotnej a dopravnej výchovy, riešili problematiku civilnej ochrany a obohatili si znalosti orientácie v prírode. Bystrú pamäť a praktické zmýšľanie si žiaci 2. stupňa precvičili pri riešení úloh na stanovištiach pri Štrkoveckom jazere a žiaci 1. stupňa v lesoparku vo Vrakuni. S výsledkami a vyhodnotením jednotlivých tried boli deti oboznámené  cez školský rozhlas. Školáci si užili aj slniečka a úspešne zvládli množstvo pohybových a súťažných aktivít.

Fotogaléria je nižšie:HOKEJ
V štvrtok 17.mája 2012 v čase strategického zápasu Slovenska a Kanady sa od 12:00 premenilo vyučovanie na II. stupni na hokejový fun club. Žiaci spolu s učiteľmi využili novú interaktívnu učebňu a podarilo sa im sprostredkovať jedinečný hokejový zážitok plný napätia, výhier, pádov a nakoniec slávnostnej spoločnej slovenskej hymny:
Myslím, že fandenie celej školy malo zmysel, lebo si naši hokejisti odniesli úžasnú striebornú medailu:)

Comments