Svetový deň zvierat sa týka najmä ľudí

uverejnené 23. 10. 2013, 1:39 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 24. 10. 2013, 23:41 ]

Zvieratá sú „naši starší bratia“ ako ich raz poeticky vo svojej básni pomenoval Milan Rúfus. S človekom obývajú jednu planétu, od ktorej sme všetci ako celok závislí. Je preto prirodzené a dôležité, aby bol náš vzťah k zvieratám priateľský.

Naša škola pri tejto príležitosti uskutočnila na škole zbierku. Chcem poďakovať všetkých, ktorí sa do tejto zbierky zapojila a priniesli granule, hračky, maškrty, obojky, deky, konzervy, ale aj financie. 

Vyzbierala sa suma 65,65 €. Celá zbierka sa dostala do neziskovej organizácie Slobody zvierat.

Comments