Svetový deň zvierat v našej škole

uverejnené 8. 10. 2012, 6:00 používateľom Zuzana Stenová   [ aktualizované 4. 11. 2012, 15:12 ]

"Svetový deň zvierat sa týka najmä ľudí"

  
Zvieratá sú „naši starší bratia“ ako ich raz poeticky vo svojej básni pomenoval Milan Rúfus. Boli tu skôr, ešte pred nami a dodnes s človekom obývajú jednu planétu, od ktorej sme všetci ako celok závislí. Je preto prirodzené
  a dôležité, aby bol náš vzťah k zvieratám priateľský, lebo od ich osudu závisí aj naša budúcnosť. Sme súčasťou ekosystému, a aby sme na tento fakt nezabúdali, zaviedol sa svetový deň zvierat, ktorý sa na celom svete oslavuje 4.októbra. Hoci je venovaný zvieratám, týka sa najmä ľudí, pretože len my vieme zlepšiť svoj vzťah k nim a prejaviť to skutkami.  Prvýkrát bol tento deň oslavovaný v roku 1931 vo Florencii, počas stretnutia ekológov. Tento deň bol vybraný, pretože naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a dodnes je aj oficiálnym patrónom zvierat a všetkých ekológov.

V 19.stor. sa viedla kampaň v záujme bezbranných. Ľudia protestovali proti detskej práci, nezákonným trestom v školách a proti krutému zaobchádzaniu so zvieratami. Tento deň mal spočiatku upozorniť na kritickú situáciu ohrozených druhov živočíchov.

V súčasnosti je uznávaný na celom svete a symbolizuje najmä základné práva ochrany zvierat, ktoré by malo ľudstvo plne rešpektovať.

My sme pri tejto príležitosti uskutočnili v škole zbierku. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili a priniesli granule, hračky, maškrty,  ale aj financie. Podarilo sa nám vyzbierať 94,22 € na I. stupni a II. stupeň vyzbieral sumu 39,82 €. Spolu to teda bolo 134,04 €. Celá táto vyzbieraná suma pôjde do neziskovej organizácie Slobody zvierat. Podieľa sa na ochrane zvierat pred ich utrpením, pomáha opusteným a týraným zvieratám .           

                                                                                    p.uč. Felcanová

Krátku reportáž z ružinovských správ nájdete tu (04:00 - 05:40).

Svetový deň zvierat 4.10.2012Z projektov našich tretiakov:Comments