Svetový deň zvierat

uverejnené 6. 10. 2014, 5:33 používateľom Lenka Kubiková   [ aktualizované 19. 10. 2014, 3:44 používateľom Zuzana Stenová ]


Žiaci 3.A si pri príležitosti Svetového dňa zvierat pripomenuli, aké dôležité je mať srdiečko na pravom mieste. Deti si prezreli prezentáciu, rozdebatovali situácie rôznych zvierat a venovali sa projektu, na ktorom pracovali v tíme a následne si ho  aj odprezentovali. 

K žiakom 3.A sa pridali aj ďalší žiaci našej školy, menší aj väčší. Priniesli veľa dobrôt, hračiek, konzerv, ... pre našich verných priateľov - zvieratká. Prispeli aj finančnou zbierkou. Vyzbierala sa suma 100,10 €. Celá zbierka pôjde do neziskovej organizácie Slobody zvierat. Podieľa sa na ochrane zvierat pred ich utrpením, pomáha opusteným a týraným zvieratám. Zbierku za školu odniesol p. Marák (otec žiačky 6.A), ktorému tiež ďakujeme. 
Comments